REJESTRACJA:

Realizujemy świadczenia bezpłatnie w ramach zakontraktowanych usług dla:

 • poradni otorynolaryngologicznej,
 • poradni audiologicznej,
 • poradni logopedycznej

z Narodowym Funduszem Zdrowia

Rejestracja od poniedziałku
do czwartku
pod  tel. 63 243 63 48

-poniedziałki i środy
od 8.00 do 16.00

-wtorki i czwartki
od 10.00 do 18.00

 

Rejestracja do Poradni Logopedycznej
tel. 660 359 653

 

Prywatny gabinet
laryngologiczno-audiologiczny

pt. po wcześniejszej rejestracji
tel. 63 243 63 48

 


62-500 Konin
ul. Szarych Szeregów 6
tel. 63 243 63 48

Rodzaje niedosłuchów

głuchota nabyta co wcale nie oznacza całkowitego braku słyszenia.
Klasyfikacja niedosłuchów ze względu na czas jej wystąpienia
W zależności od czasu wystąpienia utraty słuchu rozróżnia się: Niedosłuch prelingwalny czyli powstały przed opanowaniem mowy u dziecka

 • Niedosłuch perilingwalny czyli taki który wystąpił w trakcie przyswajania mowy przez dziecko
 • Niedosłuch postlingwalny czyli powstały po opanowaniu mowy przez dziecko

(Kossowska 1994 s.134).

Klasyfikacja niedosłuchów ze względu na miejsce uszkodzenia
W zależności od funkcji jakie spełnia każda z części ucha wyróżniamy:

Niedosłuch przewodzeniowy, gdzie uszkodzeniu uległo ucho środkowe a ucho wewnętrzne działa prawidłowo

 • Niedosłuch odbiorczy, w których nastąpiło nieodwracalne uszkodzenie części odbierającej dźwięk - ślimaka (ucho wewnętrzne) lub części centralnej (nerw słuchowy i ośrodek korowy), przy zachowanej prawidłowej funkcji przewodzenia ucha środkowego
 • Niedosłuch mieszany, gdzie uszkodzone są obie części: przewodząca - ucho środkowe i odbierająca - ucho wewnętrzne (Wojnarowska, Bystrzanowska)

Klasyfikacja ubytków słuchu z zależności od wielkości niedosłuchu Niedosłuch lekkiego stopnia - ubytki do 40 dB HL

 • Niedosłuch średniego stopnia - ubytki 45 - 65 dB HL
 • Niedosłuch głęboki - ubytki wielkości 70 - 90 dB HL
 • Resztki słuchowe i głuchota - ubytki powyżej 90 dB HL

  Pruszewicz 2003 s.341)

POWRÓT