REJESTRACJA:

Realizujemy świadczenia bezpłatnie w ramach zakontraktowanych usług dla:

 • poradni otorynolaryngologicznej,
 • poradni audiologicznej,
 • poradni logopedycznej

z Narodowym Funduszem Zdrowia

Rejestracja od poniedziałku
do czwartku
pod  tel. 63 243 63 48

-poniedziałki i środy
od 8.00 do 16.00

-wtorki i czwartki
od 10.00 do 18.00

 

Rejestracja do Poradni Logopedycznej
tel. 660 359 653

 

Prywatny gabinet
laryngologiczno-audiologiczny

pt. po wcześniejszej rejestracji
tel. 63 243 63 48

 


62-500 Konin
ul. Szarych Szeregów 6
tel. 63 243 63 48

PORADNIE

W skład Audio-Med wchodzą następujące poradnie:

Poradnia audiologiczna:

W ramach poradni audiologicznej przeprowadzana jest pełna diagnostyka zaburzeń słuchu, również u małych dzieci, jak i u osób nie współpracujących przy badaniu słuchu.

Zadaniem audiologa jest określenie ilościowe i jakościowe ubytków słuchu, ich topodiagnostyka oraz ustalenie pełnego lekarskiego rozpoznania zaburzeń słuchu, które jest podstawą do wytyczenia kierunków leczenia, tak zachowawczego jak i operacyjnego, zaprotezowania i odpowiedniego postępowania rehabilitacyjnego, wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie narządu słuchu.

Do poradni audiologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

W poradni audiologicznej przyjmuje:

 • lek. med. Ewa Wypychowska-Morkowska, otolaryngolog, specjalista audiolog, foniatra.

Poradnia otorynolaryngologiczna:

W ramach poradni przeprowadza się diagnostykę oraz leczenie chorób w obrębie ucha, nosa, zatok przynosowych, gardła i krtani.

Przeprowadzamy również diagnostykę czynnościowych zaburzeń głos za pomocą videolaryngostroboskopii.

Stosujemy również leczenie niedosłuchu przewodzeniowego w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha środkowego za pomocą inhalatora ciśnieniowego AMSA.

Do poradni otorynolaryngologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

W poradni otorynolaryngologicznej przyjmują:

 • lek. med. Ewa Wypychowska-Morkowska, otolaryngolog, specjalista audiolog, foniatra.
 • lek. med Krzysztof Łasiński, specjalista otolaryngolog.

Poradnia logopedyczna

Zakres działalności :

 • diagnozowanie i terapia wad wymowy dzieci , młodzieży i dorosłych
 • stymulacja rozwoju mowy dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych (opóźniony rozwój mowy czynnej i biernej lub zaburzony rozwój mowy)
 • terapia zaburzeń mowy powstałych w wyniku uszkodzeń neurologicznych (afazja , dysartria i inne)
 • diagnoza i terapia surdologopedyczna dla dzieci z uszkodzonym narządem słuchu
 • ćwiczenia emisji i higiena głosu

Do poradni logopedycznej wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

W poradni przyjmuje:mgr Dorota Krej, surdologopeda, neurologopeda.